Проектът е създаден, за да насърчи иновативността в развиването на обучителни методи, които да хармонизират компетентностите в сферата на продължаващото професионално образование и обучение с промените в обществото и на пазара на труда след кризата, породена от пандемията. На първо място, това ще се постигне чрез подобряване на педагогическите умения в сферата на дигиталната педагогика и на второ, чрез разработване на иновативна програма за обучение, основана на андрагогически подход за насърчаване на учебните процеси. Проектът е възможност за организиране на транснационално обучение за изследване и на двата процеса.

Ние насочваме нашите усилия към дигиталните иновации, създавайки споделено пространство за неформално обучение, подкрепящо придобиването на споделено знание.