Projekt ma na celu promowanie innowacji z zakresu metod nauczania w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego (C_VET). Zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały jest szczególnie ważne w dobie zmian zachodzących w dzisiejszym społeczeństwie i na rynku pracy po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. W naszym projekcie zamierzamy się skupić przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności pedagogicznych w kluczowym obszarze Pedagogiki Cyfrowej; po drugie, zamierzamy opracować innowacyjny program szkoleniowy oparty na podejściu andragogicznym. Projekt jest okazją do przeprowadzenia międzynarodowego szkolenia, co umożliwi nam przetestowanie rezultatów i ewaluacje ich jakości.

Pracujemy opierając się na kryterium innowacji, kreując przestrzeń dla nieformalnego treningu i tworząc materiały do wspólnego dzielenia się wiedzą.