IO1 Baza Otwartych Materiałów Edukacyjnych na temat Pedagogiki Cyfrowej. Cele Intelektualnego Outputu nr. 1:

  • Wiedza na temat różnych podejść pedagogicznych z zakresu pedagogiki cyfrowej i umiejętność stosowania wiedzy z zakresu kompetencji cyfrowych w praktyce.
  • Zapoznanie się z metodami posługiwania się narzędziami i usługami internetowymi przeznaczonymi do tworzenia, edycji i publikacji innowacyjnych treści online.
  • Wybranie najbardziej odpowiednich strategii metodologicznych, korzystanie z zasobów dydaktyczne i technologiczne ułatwiających naukę w oparciu o cele, treści i możliwości technologiczne uczniów.
  • Umiejętność selekcji narzędzi, które ułatwiają realizację celów dydaktycznych, przyswajanie przekazywanych treści, jak i są dostosowane do możliwości odbiorców (uczniów).
  • Nauka projektowania, planowania i oceniania zajęć edukacyjnych w duchu innowawacjności i zasad pedagogiki otwartej. Projektowanie, planowanie i ocenianie zajęć edukacyjnych.

Kurs będzie koncentrował się na zastosowaniu aktywnego podejścia pedagogicznego, wzbogaconego o elementy motywujące. Takie podejście rozwinie rozumienie tego, jak dzięki technologii możemy realizować ideały myśli pedagogicznej, takie jak spersonalizowane podejście do ucznia się oraz proces kooperatywnego nauczania (cooperative learning).

Uczniowie przed treningiem dostaną szansę na sprawdzenie swojej dotychczasowej wiedzy, aby mogli ocenić w jakim obszarze potrzebne im wsparcie. Dzięki temu każdy z kursantów będzie mógł wybrać sesję treningową, która najbardziej go interesuje.

Każda sesja będzie zawierać treści teoretyczne, propozycje aktywności, dyskusje, refleksje oraz narzędzie do sprawdzenia nabytej wiedzy. Nasze materiały będą zawierać zestaw praktycznych narzędzi cyfrowych, z których można korzystać w celach organizacji, monitoringu i dokonania oceny poziomu innowacyjności treningu w kontekście C_VET, naszym celem jest wsparcie nauczycieli w korzystaniu z narzędzi on-line.