To miejsce, w którym znajdziesz wszystkie informacje o projekcie Leaders IN TEACH, stworzonym w ramach programu Erasmus+, którego cele i rezultaty mogą okazać się pomocnym narzędziem w twojej pracy.

To miejsce, w którym znajdziesz wszystkie informacje o projekcie Leaders IN TEACH, stworzonym w ramach programu Erasmus+, którego cele i rezultaty mogą okazać się pomocnym narzędziem w twojej pracy.

Naszym głównym celem jest wyposażenie trenerów w umiejętności niezbędne do kreatywnego korzystania z technologii, aby odpowiedzieć na potrzeby uczestników szkolenia w zakresie konieczności rozwijania kompetencji cyfrowych w dzisiejszej rzeczywistości. Aby móc to zrobić i wprowadzić technologię na zajęcia, konieczne jest doskonalenie kompetencji z zakresu Pedagogiki Cyfrowej. W tej dziedzinie wiedzy nie chodzi o samą znajomość technologii; chodzi o sposób, w jaki chcemy uczyć i o sposób, w jaki uczniowie chcą się uczyć, będąc wspomaganym przez technologię.

Trenerzy C-VET chcą posiąść kompetencje cyfrowe, aby skutecznie nauczać przy wykorzystaniu współczesnej technologii. Tutaj wkracza pedagogika cyfrowa. Kompetencje cyfrowe mogą umożliwić skuteczne wykorzystanie swojej wiedzy do złagodzenia wpływu pandemii COVID-19 na edukację.

Trenerzy systemu C-VET przed posiadaniem wiedzy teoretycznej z zakresu korzystania z narzędzi cyfrowych muszą mieć również odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Powinni wiedzieć, jak pomagać uczniom zdobywać wiedzę i jak motywować ich do pracy w ramach zajęć online. Dlatego też nauczyciele muszą nauczyć się korzystać z dostępnych zasobów, aby tworzyć i dostosowywać treści do współczesnych możliwości technologicznych. Drugim celem naszych działań jest wspieranie procesu integracji społecznej istotnej szczególnie w kontekście C_VET.