Добре дошли в уебсайта на проект Leaders IN TEACH!

Пространство, в което ще намерите подробна информация за проект Leadrs IN TEACH, финансиран по Програма Еразъм+, Стратегически партньорства, чийто цели и резултати ще ви бъдат полезни.

Нашата основна цел е да подкрепим обучителите в придобиването на необходимите умения за творческо използване на дигиталните технологии в отговор на нуждите на обучаемите. За да можем да осъществим това и да въведем технологиите в класната стая, подобряването на компетентностите в областта на дигиталната педагогика е задължително условие. Дигиталната педагогика не се отнася толкова до технологиите, дори ако обучителната среда ги изисква. Става въпрос за начина, по който искаме да преподаваме и начина, по който учениците искат да учат, улеснени от технологиите.

Обучителите в сферата на продължващото професионално образование и обучение искат да могат ефективно да използват новите технологии и искат да познават подходи, които ще доведат до положителни резултати от обучението. Тук се появява дигиталната педагогика. Тя им предоставя способността да се срещат с нови дигитални технологии и да могат да ги използват ефективно, допринасяйки за смекчаване на въздействието на кризата, породена от пандемията.

Обучителите в сферата на продължаващото професионално образование и обучение трябва да предават педагогиката преди знанията и за това те трябва да помогат на обучаемите да получават знания самостоятелно, като ги мотивират в контекст, в който онлайн обучението вече е част от процеса. Поради тази причина учителите трябва да се научат да използват ресурси за създаване и адаптиране на съдържанието към технологиите, които най-добре допринасят за тази образователна и технологична хетерогенност. Следователно, другият голям хоризонтален приоритет на проекта е социалното приобщаване, което е, както видяхме, голямата цел на продължаващото професионално образование и обучение в сравнение с другите видове обучение.